SKY HIGH GAAN?!

Doe de gratis

Lots business booster

en ontdek de groei voor jouw bedrijf.

  LOTS MARKETING
  laat jouw bedrijf groeien

  Privacy

  1. Bedrijfsgegevens
  Naam bedrijf: Lots Marketing BV
  Website: www.lotsmarketing.nl
  Inschrijfnummer KvK: 70234310
  BTW-nummer: NL858205336B01


  2. E-mailadres
  Wij kunnen jou, in het kader van een gesloten overeenkomst, aanbiedingen doen over soortgelijke producten en diensten, mits je bij het verstrekken hiervan geen verzet hebt aangetekend. De mogelijkheid tot het aantekenen van verzet is vermeld bij het moment van het verstrekken van jouw gegevens. Bovendien word je in elke communicatie de mogelijkheid geboden om onder dezelfde voorwaarden verzet aan te tekenen tegen verder gebruik van je e-mailadres.
  Bij het verzamelen van je e-mailadres voor redenen anders dan in het kader van een gesloten overeenkomst, wordt dit niet gebruikt voor het overbrengen van ongevraagde communicatie wanneer je daarvoor geen toestemming hebt verleend.

  3. Postadres
  Wij gebruiken je postadres alleen voor het verzenden van informatie die jij hebt aangevraagd.

  4. Telefoonnummer
  Wij gebruiken je telefoonnummer om je telefonisch te kunnen benaderen.

  5. Overige persoonsgegevens
  Overige persoonsgegevens verwerken wij alleen (door middel van cookies, het uitlezen van randapparatuur of anderszins) indien:
  –  de gegevensverwerking noodzakelijk is voor: de uitvoering van een overeenkomst;
  – de goede invulling van een publiekrechtelijke taak;
  – de behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij jouw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren), of;
  –  jij toestemming hebt gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan.
  Wij bewaren jouw gegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.

  6. Bijzondere persoonsgegevens
  De verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties, tenzij anders aangegeven.

  7. Veiligheid overdragen en ontvangen van gegevens
  Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

  8. Veiligheid opslag van gegevens
  Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking ervan (zoals aanvallen) tegen te gaan. Wij garanderen daarom een passend beveiligingsniveau en laten onze site periodiek toetsen.

  9. Toegang tot uw gegevens
  Op verzoek doen wij aan bezoekers van onze website mededeling over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als je toegang wenst tot deze informatie, of jouw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren gelieve contact met ons op te nemen op onderstaand adres.

  10. Contact
  Als je wenst te reageren op onze Privacy Policy, kun je contact opnemen:
  Op het volgende e-mailadres: info@lotsmarketing.nl
  Op het volgende telefoonnummer: 0850161353
  Dit privacy beleid kan te allen tijde gewijzigd worden.

  11. Cookie statement
  De website van Lots Marketing maakt gebruik van cookies.

  Op zoek naar een Uitdagende Job?!